کالای فیزیکی

شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط

شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط
شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط
شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط
شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط

شطرنج و تخته نرد چوبی سایز متوسط

ناموجود
اضافه به سبد خرید

تخته

شطرنج

دارای مهره ها و تاس

جنس چوب